Weekend Vera

10-11 juni 2023. Correctieve oefeningen en relatie-punten. Residentieel seminar.

Correctieve oefeningen en relatie-punten

Waar: Dojo, Laren (Gelderland)
Wanneer: zaterdag 10 juni, 9.30 uur – zondag 11 juni 2023, 16.00 uur
Docent: Vera Carbaat en Valentina Horvat
Kosten: € 255,- (vroegboekkorting t/m 15 april 2023, kosten zijn dan € 229,50)
Dit weekend wordt lesgegeven in Nederlands en Engels.

Balans maken met correctieve oefeningen en relatiepunten
Balans, zei meester Oki in één van zijn laatste lezingen, is net zo snel achteruit kunnen lopen als vooruit. Deze eenvoud kenmerkt Okido Yoga. Doe alles tegengesteld in wat je gewend bent te doen en je vindt balans. Bijvoorbeeld als je rechtshandig bent, poets je tanden eens wat vaker met je linker hand. 

Tijdens dit weekend onderzoek je jouw eigen fysieke disbalans. Je gaat wellicht ook je eigen fysieke patronen herkennen. Verschillende oefeningen uit het boek Correctieve oefeningen in Okido Yoga gaan we uitdiepen. Daarnaast leer je relatiepunten te behandelen, die zullen bijdragen aan het evenwicht in je lijf.  

Als souplesse en kracht in evenwicht zijn in jou en in je lijf, dan ervaar je automatisch rust en souplesse in je denken. Lichaam en geest zijn een eenheid. Vera en Valentina kijken er naar uit om samen met jou het onderzoek aan te gaan en de balans te vinden binnen jouw mogelijkheden. 

Make balance with corrective exercises and relational points
Balance, Master Oki said in one of his last lectures, is being able to walk backwards as fast as forwards. This simplicity characterizes Okido Yoga. Do everything opposite to what you are used to doing and you will find balance. For example, if you are right-handed, brush your teeth more often with your left hand. 

During this weekend you research your own physical imbalance. You may also begin to recognize your own physical patterns. We will explore several exercises, which are described in the book Corrective exercises in Okido Yoga. In addition, you learn to treat relational points, which will contribute to balance your body. 

If flexibility and strength are in balance within you and your body, it will bring automatically peace and flexibility in your mind. Body and mind are united. Vera and Valentina look forward to research with you and finding the balance within your possibilities.